ZÁPIS DO ZUŠ 2017/2018


So / 29. květen 2017 v 11:01

Vážení rodiče,

zápis do naší školy pro následující školní rok je spuštěn. Od letošního roku probíhá elektronickou formou. Pokud máte zájem u nás studovat podejte si přihlášku přes elektronický portál IZUŠ https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/

Vyplňte zde, prosím, naší školu a Vámi požadované studijní zaměření a veškeré údaje - především email a telefonní číslo. Pokud bude něco chybět, nebo bude něco chybně, systém Vás upozorní. Přihláška dojde k nám, do našeho elektronického systému evidence žáků, kde ji dále zpracujeme. To znamená, že Vás budeme kontaktovat a během měsíce června si Vás - Vaše dítě pozveme na přijímací talentové zkoušky. 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 VYHLAŠUJEME PRO DĚTI VE VĚKU 5 LET K 1. ZÁŘÍ 2017. V HUDEBNÍM OBORU Vám nabízíme studium na klarinet, saxofon, zobcovou flétnu, hoboj, fagot, příčnou flétnu, trubku, housle, violoncello, kytaru - klasickou i elektrickou, sólový zpěv, hru na bicí nástroje a klavír. Některá studijní zaměření mají omezenou kapacitu! V TANEČNÍM OBORU Vám nabízíme studium přípravné taneční výchovy, taneční průpravy, klasické taneční techniky, současné taneční techniky a scénického tance, taneční improvizace a praxe. VE VÝTVARNÉM OBORU Vám nabízíme studium přípravné výtvarné výchovy, plošné tvorby a prostorové tvorby. V LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM OBORU je již plná kapacita, přihlášky přijímáme do pořadníku. Vzdělávání probíhá za úplatu, která bude ve stejné výši jako letošní školní rok. http://www.zus-kadan.cz/podsekce/3/uplata-za-vzdelavani

Dále přijímáme děti mladší 5 let věku do kurzů rozvoje uměleckých předpokladů ČTVERYLKA. Tyto kurzy budou probíhat ve všech uměleckých oborech (hudební, taneční, literárně-dramatický a výtvarný) s hodinovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka bude probíhat ve spojení dvou oborů s tím, že se tyto skupinky budou po týdnu střídat. Děti povedou tyto paní učitelky - Výtvarný obor- Mgr. Terezie Corfu, Hudební obor - Klára čoudková, DiS., Taneční obor - Karolína Hadrávková, DiS., Literárně-dramatický obor - Lucie Tallerová, DiS. Čtverylku povedeme v duchu programu "Začít spolu". Číslo čtyři zde není náhodné, vyjadřuje počet našich uměleckých oborů a důležitých subjektů vzdělávání - ŽÁK, RODIČ, UČITEL, ŠKOLA. Budeme rádi, když Vás, rodiče, více vtáhneme do vzdělávání a uměleckého světa Vašich dětí. Chceme vytvořit vzájemné, smysluplné a pro rozvoj dítěte efektivní partnerství. Kurzy Čtverylka probíhají za úplatu 250,- na měsíc, začínají v měsíci řjen a končí v měsíci květen. Úvodní hodina pro přihlášené je naplánovaná na polovinu září 2017.

Dále přijímáme malé zpěváčky (děti ve věku do 5 let) do pěveckého sboru KLUBÍČKO. Pěvecký sbor povede paní učitelka Alena Benešová. Pěvecký sbor je nadstavbou uměleckých kurzů ČTVERYLKA. Děti budou mít výuku sborového zpěvu 1 vyučovací hodinu týdně za měsíční poplatek 100,-. Klubíčko začíná v měsíci říjen a končí v měsíci květen, úvodní hodina je naplánovaná na polovinu září 2017.

Žáci, kteří jsou již přihlášeni a pokračují další rok ve studiu nevyplňují novou přihlášku. Prosíme rodiče, aby skrze portál IZUŠ potvrdili v dotazníku, zda budou žáci ve výuce v dalším školním roce pokračovat. V případě, že se rozhodnete studium ke konci školního roku ukončit, je nutné vyplnit v kanceláři školy odhlášku.

TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE! :-)

 ZÁPIS 2017/2018


AKTUALITY
POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO OBORU
So / 14. květen 2018 v 11:35

Představení se koná v pondělí 18. června od 17:00 v KZ Orfeum.

› více


POZVÁNKA NA PŘEDSTAVENÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
So / 14. květen 2018 v 11:42

Představení se koná ve čtvrtek 21. června od 16:00 v prostorách školy.

› více


POZVÁNKA NA 11. ROČNÍK FESTIVALU ORCHESTRŮ ZUŠ
So / 14. květen 2018 v 11:53

Tradiční festival se již po jedenácté koná v neděli 17. června 2018 v prostorách zahrady Františkánského kláštera. Jeho součástí je také umělecký piknik naší školy.

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více