O PROGRAMU


Ct / 1. brezen 2019 v 09:19

Vážení rodiče a milí žáci,

rádi bychom vás blíže seznámili s programem I ve mně je lídr, ke kterému jsme se jako škola připojili začátkem školního roku 2018/2019. Program vychází z principů 7 návyků skutečně efektivních lidí Stephena R. Coveyho a rozvíjí potřebné kompetence

(viz. obrázek).

Jako škola jsme se rozhodli zapojit do tohoto programu, který je zaměřen na osobnostní rozvoj nejen žáků, ale i nás dospělých a pomůže nám zmíněné principy včlenit do našeho vzdělávání. Proč jsme se rozhodli rozvíjet žáky i sebe také tímto směrem?

I ve mně je lídr je založen na nadčasových zásadách pro vedení sebe sama k osobní zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci a zdravému sebevědomí. Všechny tyto stránky osobnosti je pro umělecké vzdělávání potřeba rozvíjet. Jednoduché zásady pomůžou dětem samostatně se připravovat na hodiny, hodnotit svou práci, stanovovat si cíle a priority nebo se zbavovat trémy. Program I ve mně je lídr je jedna z cest, jak jednodušeji vybudovat a posílit tyto vlastnosti a dovednosti v našich žácích.

Každý člověk v sobě má specifický talent a my chceme, aby žáci s tímto vlastním přirozeným potenciálem dokázali pracovat a rozvíjeli ho. Principy programu I ve mně je lídr žákům pomůžou lépe vyjadřovat své myšlenky, jednat empaticky a spolupracovat s ostatními, ale také inspirovat sebe i druhé.

Víme, co a proč děláme. Vytváříme bezpečný prostor, kde všichni můžeme růst. Jsme škola příležitostí.

Vaše ZUŠO programu "I ve mně je lídr"


AKTUALITY
POZVÁNKA NA PŘEDSTAVENÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
Ct / 5. brezen 2019 v 18:44

Představení TŘEŠŇOVÉ KRÁLOVSTVÍ se koná ve čtvrtek 7. března 2019 od 17:00 v prostorách KZ Orfeum. Těšíme se na Vás.

› více


ZAHÁJENÍ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU
Ct / 5. brezen 2019 v 18:47

Od pondělí 18. března 2019 budou v prostorách školy k vidění nová dílka našich žáků výtvarného oboru, která jsou zapojena do III. ročníku školní přehlídky Slavík a Klementýnka.

› více


POZVÁNKA NA NETRADIČNÍ ODPOLEDNE S UČITELI
Ct / 4. brezen 2019 v 10:28

Milí žáci, po jarních prázdninách společně zažijeme pondělní (18. 3.) a čtvrteční (21. 3.) výuku malinko jinak. Můžete se těšit na odpoledne s učiteli, kteří vám představí 7 tipů spokojeného a úspěšného žáka. Těšíme se na vás :-)

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více

Maminko, posílám zprávu

Služba Maminko, posílám zprávu rodičům umožňuje mít přehled o tom, že dítě došlo bezpečně do školy a že ji opustilo.

» více