Studium


POZVÁNKA NA ŽÁKOVSKÉ KONCERTY

So / 29. leden 2018 v 14:35

Vážení rodiče a milí žáci, srdečně Vás zveme na únorový a březnový Žákovský koncert.

› více


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ (MŠMT) - HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE A ZPĚV

Po / 29. leden 2018 v 09:00

Okresní kola soutěže základních uměleckých škol, kterou vyhlašuje MŠMT se konají ve čtvrtek 22. února a v pátek 23. února 2018 v sídle naší školy. Předpokládaný čas obou soutěží je od 8:30 do 16:00. V těchto dnech probíhají pro žáky naší ZUŠ ředitelská volna.

› více


ZÁPIS PRO DRUHÉ POLOLETÍ 2017/2018

So / 25. leden 2018 v 20:20

Zápis probíhá do hudebního oboru - studijního zaměření hra na zobcovou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, hra na klavír a hra na varhany.

› více


PF 2018

St / 20. prosinec 2017 v 14:27

Vážení rodiče a milí žáci,
přejeme Vám krásné a pohádkové vánoční svátky a do nového roku zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy a spokojenost. Těšíme se na Vás a na naše společné umělecké tvoření v novém roce 2018 
Po vánočních prázdninách nám začíná výuka ve středu 3. ledna 2018 dle pravidelného rozvrhu.
Děkujeme Vám všem za podporu a společně prožitý rok. Máme radost, že Vás tančit, malovat, hrát divadlo, zpívat a hrát na cokoli s námi baví 
*Vaše ZUŠ KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ*


ŘEDITELSKÉ VOLNO

St / 13. prosinec 2017 v 07:25

Pátek 22. prosince 2017 je vyhlášeno ředitelské volno. 

› více


VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

St / 6. prosinec 2017 v 19:24

Pondělí 18. prosince 2017 od 17:00 v KZ Orfeum Kadaň.

› více


ADVENT V KADANI

St / 14. listopad 2017 v 09:34

Sobota 2. prosince 2017, Mírové náměstí Kadaň

› více


PŘEDSTAVENÍ JÁMA A KYVADLO a KADAŇSKÉ POVĚSTI

St / 14. listopad 2017 v 09:27

Pondělí 27. listopadu 2017, KZ Orfeum 17:00

› více


ŽÁKOVSKÝ KONCERT

St / 14. listopad 2017 v 09:21

Středa 15. listopadu 2017, 18:00 kostel Stětí sv. Jana Křtitele

› více


ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

So / 1. září 2017 v 00:00

Předpis o úhradě úplaty za vzdělávání na školní rok 2017/2018

 

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Pololetně

Měsíčně

Přípravné studium

 

 

Hudební obor

700,-

140,-

Výtvarný obor

700,-

140,-

Taneční obor

500,-

100,-

Literárně dramatický obor

500,-

100,-

Základní studium I. a II. Stupně

 

 

Hudební obor

1400,-

280,-

Výtvarný obor

1000,-

200,-

Taneční obor

1000,-

200,-

Literárně dramatický obor

1000,-

200,-

Studium pro dospělé žáky studující

 

 

Hudební obor

1400,-

280,-

Výtvarný obor

1000,-

200,-

Taneční obor

1000,-

200,-

Literárně dramatický obor

1000,-

200,-

Studium pro dospělé

 

 

Hudební obor

6000,-

1200,-

Výtvarný obor

4000,-

800,-

Taneční obor

4000,-

800,-

Literárně dramatický obor

4000,-

800,-

 

  pololetně měsíčně
KLUBÍČKO 400,- 100,-
ČTVERYLKA 960,- 240,-

 

Termín a způsob hrazení úplaty za vzdělávání:

 Úplata za vzdělávání se hradí jednorázově a to pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce v daném období. (Pololetně -září, únor).

 Po domluvě s ředitelkou školy lze úhradu platit měsíčně a to pouze převodem na účet- trvalým příkazem se splatností do 15. dne v měsíci daného období.

 

Číslo účtu: 6331441/0100 KB

Zpráva pro příjemce: Jméno žáka+zaměření (kytara, klavír, zpěv, flétna atd., nebo TO taneční obor, VO výtvarný obor, LDO literárně dramatický obor, nebo PHV, PVV, PTV, PDV- přípravné studium

 

Ředitelka školy může na žádost zákonného zástupce nezletilého žáka nebo na žádost zletilého žáka dohodnout jiný termín úhrady.

Ukončí-li žák studium podle §7 písm. b), c) vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v průběhu studia, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák studium podle §7 písm. c) vyhlášky č.71/2005 Sb. z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Důvodem k ukončení studia ze strany školy může být nezaplacení úplaty za vzdělávání v řádném termínu. Nebude-li mít žák zaplaceno v řádném termín, nebude po tomto termínu přijat učitelem do výuky!

Žák může ukončit studium pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce- odhláška.

Bez řádného ukončení studia je žák nadále považován za žáka školy (na základě přijetí-přihláška). Tímto vzniká škole právo na úhradu úplaty i v době dlouhodobé absence či ukončení studia ze strany žáka bez řádného písemného odhlášení zákonným zástupcem žáka.

 

Předpis nabývá účinnosti od 1. 9. 2017.

Předpis je platný pro školní rok 2017/2018

 

Jitka Stasinka Slivoňová, DiS.

Ředitelka školy