Studium


PŘEHLÍDKA SLAVÍK A KLEMENTÝNKA

Pá / 20. únor 2017 v 16:35

1. ročník školní přehlídky, ve které jde především o spolupráci, vzájemnou podporu, motivaci a společně prožitou radost z umělecké tvorby a společného ocenění.

› více


Školní kolo národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír.

Pá / 1. únor 2017 v 18:34

Výsledková listina školního kola soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT ve hře na klavír, které se konalo ve středu 1. února 2017.

› více


SEMINÁŘ KLAVÍRNÍ METODIKY- PREVENCE PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ RUKOU

út / 7. prosinec 2016 v 13:31

Akreditovaný seminář konaný v rámci DVPP. Akreditace programu MŠMT Č.j.32828/2016-1-1030, Akreditace instituce MŠMT-6234/2014-1

› více


ŽÁKOVSKÝ KONCERT

út / 3. listopad 2016 v 14:55

16. listopadu 2016, 18:00, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

› více


ZAHAJOVACÍ KONCERT UČITELŮ S VÝSTAVOU

út / 22. září 2016 v 14:55

12. 10. 2016 od 18:00 v Kostele Stětí sv. Jana Křtitele

› více


Koncert absolventů

út / 3. červen 2016 v 12:04

Vážení rodiče a milí žáci, srdečně Vás zveme na koncert absolventů a žáků II. stupně hudebního oboru.

› více


LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

„Všichni jsme herci jednoho divadla.“
J. A. Komenský

Literárně - dramatický obor se skládá z mnoha důležitých kamínků mozaiky divadelního umění.

Dramatická výchova napomáhá k celkovému rozvoji osobnosti dítěte. Rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí divadelních i osobních životních rolí.

Základem výuky je herecká komunikace (umělecký přednes) jak ve skupině, tak i jednotlivce s divákem prostřednictvím jeviště. Důraz je kladen rovněž na pohyb a celkový hudebně rytmický projev.V hodinách žáci projdou hereckou a pohybovou průpravou, zdokonalí se v technice řeči, naučí se improvizovat a pracovat s rekvizitami, maskou, loutkou a s divadelní metaforou. Vše se děje prostřednictvím tvořivých her a cvičení.


ROZVRH HODIN LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

školní rok 2016/2017

Výuka p. uč. Lucie Tallerové, DiS.

Učebna: literárně-dramatický obor č.115, KZ Orfeum

Vážení rodiče výuka literárně-dramatického oboru probíhá i letošní rok jak v sídle ZUŠ (J.Švermy 474), tak v kulturním zařízení ORFEUM (J. Švermy 824). Od března 2014 je KZ Orfeum odloučené pracoviště naší Základní umělecké školy Klemeta Slavického, Kadaň.


Výtvarný obor

Studium výtvarného oboru rozvíjí fantazii a představivost dítěte, jeho výtvarné vidění, cítění a vyjadřování.

Smyslem studia je podchytit a kultivovat výtvarný projev žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě a k hledání individuálního uměleckého výrazu.

Během výuky se žáci seznamují se základy kreslířských, malířských a grafických technik, s modelováním, keramikou a s komponováním v objektové a akční tvorbě. Osvojí si technické dovednosti nezbytné pro práci s nejrůznějšími materiály a nástroji a získají poznatky z dějin výtvarné kultury.

Vyučujeme předmětům:

  • plošná tvorba: kresba, malba, grafika
  • prostorová tvorba: modelování, keramika
  • objektová a akční tvorba
  • výtvarná kultura

Žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují svými pracemi na výstavách v prostorách školy i v městské galerii Josefa Lieslera. Pravidelně se účastní celostátních přehlídek výtvarných oborů základních uměleckých škol a celé řady dalších výtvarných soutěží. Talentovaní žáci jsou systematicky připravováni k talentovým zkouškám na střední umělecké školy.

Ukázky prací výtvarného oboru naleznete ZDE