ABSOLVENTSKÝ KONCERT MARTINY HEROLDOVÉ


Pá / 11. červen 2017 v 14:59

Martina Heroldová byla žákyní pěvecké třídy paní učitelky Aleny Benešové již od šesti let. V průběhu svého studia se zúčastnila několika celostátních soutěží, pravidelně se účastnila soutěží základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu.  V poslední pěvecké soutěži ZUŠ získala skvělé 2. místo v ústředním kole. Zpívala v pěveckém sboru Favilla a ve vokálně-instrumentální skupině Madrigal a s přáteli založila hudební uskupení Ingenium. V současné době studuje na Univerzitě Karlově bohemistiku a pracuje jako novinářka. Zároveň v letošnním roce úspěšně složila přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř. Svým pěvecký recitálem se po šestnácti letech loučila s naší ZUŠ a my jen tiše doufáme a věříme, že to nebylo rozloučení definitivní a že se k nám Martina stejně jako naši jiní absolventi bude ráda vracet.

Na závěrečném koncertě, který se konal v pátek 16. června od 17:00 v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele zazněli písně Antonína Dvořáka či Franze Schuberta, árie z Prodané nevěsty, Rusalky, Figarovy svatby a dalších oper. Jako host vystoupila Lucie Zušťáková, Monika Schreinerová a Denisa Birošová.

 Absolventský pěvecký recitál Martiny Heroldové

Martina Heroldová, žákyně studia pro dospělé sólového zpěvu ve třídě p. uč. Aleny Benešové, završila své 16-ti leté studium v naší ZUŠ excelentním pěveckým recitálem. Za fotografie děkujeme panu Václavu Vlasákovi

AKTUALITY
POZVÁNKA NA KLAVÍRNÍ RECITÁLY V RÁMCI III. ROČNÍKU KLAVÍRNÍCH KURZŮ "MLADÍ MLADÝM"
Pá / 11. červen 2018 v 13:55

Koncerty se konají v pondělí 16. července, úterý 17. července vždy od 18:00 v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele. Vstupné je dobrovolné.

› více


POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO OBORU
Pá / 14. červen 2018 v 11:35

Představení se koná v pondělí 18. června od 17:00 v KZ Orfeum.

› více


POZVÁNKA NA PŘEDSTAVENÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
Pá / 14. červen 2018 v 11:42

Představení se koná ve čtvrtek 21. června od 16:00 v prostorách školy.

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více