PROČ CHODIT DO TANEČNÍHO OBORU NAŠÍ ŠKOLY?


St / 21. červen 2017 v 21:17

Proč navštěvovat taneční obor ZUŠ Klementa Slavického Kadaň?

Milí rodiče, přečtěte si několik důležitých informací, které Vám pomůžou ve volbě.

 • Nabízíme kvalifikované vedení Vašich dětí
 • Rozvíjíme pohybové schopnosti s ohledem na vývoj dítěte
 • Rozvíjíme dětskou fantazii a tvořivost
 • Rozvíjíme kladný vztah k umění
 • Pracujeme a tvoříme v příjemném kolektivu
 • Spolupracujeme s ostatními uměleckými obory
 • Tanečníci získají pohybové dovednosti, které využijí ve všech tanečních stylech
 • Absolventi jsou připraveni na přijímací zkoušky na taneční konzervatoř
 • Vysvědčení z tanečního studia lze uplatnit při přijímacích zkouškách i na jiný typ střední školy, je na něj brán zřetel jako vedlejší aktivitu žáka
 • Žáci mají možnost chodit do tanečního souboru školy
 • Vystupujeme na nejrůznějších školních i mimoškolních akcích a přehlídkách scénického tance
 • Každý rok pořádáme zájezdy na baletní představení

To je taneční obor naší školy pod vedením paní učitelky Karolíny Hadrávkové, DiS., absolventky taneční konzervatoře Duncan Centre a členky odborné umělecké rady Narodního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS-ARTAMA).

 

 AKTUALITY
TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ
St / 3. červen 2018 v 15:10

Pátek 5. 1. 2018 15:30-16:30 koncert našich učitelů v kostele Povýšení sv. Kříže na Mírovém náměstí v Kadani

› více


PF 2018
St / 20. červen 2017 v 14:27

› více


ŘEDITELSKÉ VOLNO
St / 13. červen 2017 v 07:25

Pátek 22. prosince 2017 je vyhlášeno ředitelské volno. 

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více