ŠVP Light verze


Ct / 23. duben 2018 v 19:42

Školní vzdělávací program ZUŠ Klementa Slavického v Kadani - studijní předmět Hra na klavír

První cyklus včetně dvou přípravných ročníků = 7 let

1. ročník

Během roku se naučíš správně sedět u klavíru a začneš se učit přirozeně držet ruce. Dokážeš si zahrát různá říkadla a jednoduché melodie podle sluchu.

2. ročník

Už se zvládneš sám/a orientovat na klaviatuře a začneš používat také notový zápis. Zahraješ jednoduché písně a zvládneš si je i sám/a jednoduše doprovodit.

3 ročník

Během roku se seznámíš s melodickými ozdobami jako jsou – příraz, nátryl, mordent a naučíš se je využívat v oblíbených skladbách. V polyfonních skladbách budeme společně vyhledávat jednotlivé hlasy a pastelkami je barevně odlišíme. Ve vybraných skladbách se budeme věnovat především pravidlům stylové hry.

4. ročník

Ve vybraných skladbách se budeme společně zabývat charakterem skladby, dynamikou, volbou vhodného tempa, frázováním a správnou pedalizací. Naučíš se v písničkách nalézat sluchem vhodný akord a také ho pojmenovat.

5 ročník

Repertoár bude složen ze skladeb různých stylových období a žánrů. Ve vybraných skladbách budeš umět využívat širší škálu výrazových prostředků.

6. ročník

Ve vybraných skladbách se naučíš vysvětlit jejich strukturu. Zahraješ několik skladeb z listu, doprovodíš oblíbené písně podle akordických značek. Zvládneš zahrát oktávy, rozložené velké kvintakordy a stupnice v kombinovaném pohybu.

7. ročník

Výrazové a technické schopnosti, které si nabyl/a studiem prvního cyklu uplatníš při interpretaci skladeb, které zahraješ na svém absolventském vystoupení.

 

Druhý cyklus = 4 roky

I. ročník

Největší důraz bude kladen na uplatnění osvojených výrazových a technických dovedností v interpretovaných skladbách. Tvým úkolem bude vytvořit si vlastní pojetí skladeb, ve kterých je využita celá škála zvukových možností nástroje. Repertoár bys tento rok měl částečně nastudovat sám.

II. ročník

Zahraješ skladby různých stylů a žánrů. Tvým úkolem bude formulovat a zdůvodnit vlastní názor na hudbu různých stylových období v souvislosti s interpretovanými skladbami.

III. ročník

Samostatně nastuduješ část svého repertoáru. Budeš mít možnost si vybrat repertoár dle svého zájmu a dispozic. Tvým úkolem bude formulovat a zdůvodnit vlastní názor na svůj výkon nebo výkon jiného interpreta.

IV. ročník

Skladby, které si poslechneš, budeš hodnotit po stránce formální, obsahu a charakteru. Naučíš se orientovat v hudebních stylech a žánrech a přiřadíš k nim významné české a světové autory. Dokážeš vyhodnotit své hráčské kvality a s ohledem na ně navrhneš své možnosti dalšího uplatnění po ukončení studia.

Žáci, kteří nastupují do prvního ročníku ve věku 13 let jsou dle potřeby zařazeni do přípravného ročníku druhého stupně. 

Žáci jsou přijímáni od 5 let! Pouze v případě mimořádně talentovaného žáka, je možné přijmout žáka ve 4 letech.AKTUALITY
VYSVĚDČENÍ 2019
Ct / 23. duben 2019 v 20:13

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ SE KONÁ V POSLEDNÍCH VYUČOVACÍCH HODINÁCH V TÝDNU OD 24. DO 28. ČERVNA, NEBO V PÁTEK 28. ČERVNA 2019 OD 8:00 DO 12:00. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SI MŮŽETE DOMLUVIT SE SVÝM VYUČUJÍCÍM JINÝ TERMÍN. PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI :-)

› více


KONCERT ABSOLVENTŮ HUDEBNÍHO OBORU
Ct / 12. duben 2019 v 06:34

Koncert absolventů se konal ve středu 12. června od 17:00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Fotogalerii z tohoto večera si můžete prohlédnout v příspěvku.

› více


12.ROČNÍK FESTIVALU ORCHESTRŮ ZUŠ
Ct / 12. duben 2019 v 06:44

Festival jazzových a tanečních orchestrů základních uměleckých škol se konal v neděli 16. června 2019 od 14:00. Festival byl doplněn vystoupeními žáků hudebního oboru naší školy a završil jej v 19:00 koncert zpěváka Martina Chodúra. Fotogalerii z této akce si můžete prohlédnout v příspěvku.

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více

Maminko, posílám zprávu

Služba Maminko, posílám zprávu rodičům umožňuje mít přehled o tom, že dítě došlo bezpečně do školy a že ji opustilo.

» více