ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY


út / 20. listopad 2018 v 14:48

Vážení rodiče,
 od ledna 2019 bude naše základní umělecká škola pro větší bezpečnost žáků uzamčena. Přístup do školy bude umožněn skrze čip, který otevře hlavní vchod do školy. Návštěvy budou zvonit.
Žákům bude čip poskytnut za částku 50,- na celou dobu studia. 
Dále Vám ke zvýšené pozornosti o bezpečnost žáků nabízíme možnost zasílání SMS s potvrzením příchodu žáka do budovy školy a odchodu žáka z budovy školy. Tato služba je zpoplatněna 100,- na kalendářní rok.
Služby budou zprovozněny od 3. ledna 2019. 
Žádáme Vás tedy o aktivní spolupráci s Vašimi vyučujícími, kterým je potřeba do 30. listopadu nahlásit zájem či nezájem o službu zasílání SMS  a udat konkrétní telefonní číslo a do 10. prosince uhradit poplatky.
Částku za čip vybírá Váš třídní učitel (učitel hry na nástroj, zpěvu nebo výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru). V případě, že Vaše dítě studuje vícero studijních zaměření a uměleckých oborů částku uhradíte pouze jednomu, Vámi zvolenému učiteli. V případě, že u nás studují sourozenci a Vy je doprovázíte a vyzvedáváte s železnou pravidelností, předpokládáme, že budete čip obsluhovat právě Vy, rodiče. Postačí Vám tedy pro všechny jeden čip. V případě dotazů se obraťte na své vyučující nebo ředitelku školy. 

Věříme, že tuto změnu zvládneme zrealizovat ke spokojenosti všech a pro bezpečnost Vašich dětí, našich žáků.

Předem Vám velmi děkujeme za aktivní spolupráci.AKTUALITY
ČTVERYLKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
út / 20. listopad 2019 v 10:46

Vážení rodiče, přihlášky do uměleckého kurzu pro děti mladší 5-ti let ČTVERYLKA jsou již uzavřeny. V příspěvku najdete základní informace a termín první, úvodní hodiny. Těšíme se na další společný školní rok.

› více


PLÁN AKCÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
út / 20. listopad 2019 v 15:14

› více


PARKOVÁNÍ PŘED ŠKOLOU
út / 16. listopad 2019 v 14:00

Parkování před školou bude během měsíce září 2019 ještě více omezené. Děkujeme za pochopení.

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více

Maminko, posílám zprávu

Služba Maminko, posílám zprávu rodičům umožňuje mít přehled o tom, že dítě došlo bezpečně do školy a že ji opustilo.

» více