OKOUZLENI KLAVÍREM


út / 10. květen 2016 v 22:08

"Základní umělecká škola Litoměřice Vás srdečně zve na II.ročník nesoutěžního festivalu Okouzleni klavírem žáků ZUŠ Ústeckého kraje, který proběhne 21. května 2016 v secesním sále Kulturního domu v Terezíně. 

Kromě 5 klavírních koncertů v průběhu celého dne, je pro účastníky festivalu připraven bohatý doprovodný program:
- varhanní dílna v kostele Vzkříšení Páně, kde si žáci poslechnou a vyzkoušejí hru na vynikajících, nově zrekonstruovaných varhanách z 19. století v kostele Vzkříšení Páně. 
- výtvarná dílna v Jízdárně, kdy každý se účastník zapojí do tvorby kolektivního uměleckého díla spojeného s překvapením.
- dramatická dílna nabízí zábavnou aktivitu pro děti všech věkových kategorii s LDO ZUŠ Litoměřice.
- vstup do podzemních chodeb města Terezín - podzemí terezínské pevnosti skrývá síť zajímavých podzemních chodeb.
Přijďte si poslechnout a podpořit naše mladé klavíristy a strávit tak příjemný den!"

My pozvání přijali. Těšíme se, že budeme okouzleni a že i naši klavíristé okouzlí :-)AKTUALITY
POZVÁNKA NA KLAVÍRNÍ RECITÁLY V RÁMCI III. ROČNÍKU KLAVÍRNÍCH KURZŮ "MLADÍ MLADÝM"
út / 11. květen 2018 v 13:55

Koncerty se konají v pondělí 16. července, úterý 17. července vždy od 18:00 v kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele. Vstupné je dobrovolné.

› více


POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ TANEČNÍHO OBORU
út / 14. květen 2018 v 11:35

Představení se koná v pondělí 18. června od 17:00 v KZ Orfeum.

› více


POZVÁNKA NA PŘEDSTAVENÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
út / 14. květen 2018 v 11:42

Představení se koná ve čtvrtek 21. června od 16:00 v prostorách školy.

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více