OKOUZLENI KLAVÍREM


út / 10. květen 2016 v 22:08

"Základní umělecká škola Litoměřice Vás srdečně zve na II.ročník nesoutěžního festivalu Okouzleni klavírem žáků ZUŠ Ústeckého kraje, který proběhne 21. května 2016 v secesním sále Kulturního domu v Terezíně. 

Kromě 5 klavírních koncertů v průběhu celého dne, je pro účastníky festivalu připraven bohatý doprovodný program:
- varhanní dílna v kostele Vzkříšení Páně, kde si žáci poslechnou a vyzkoušejí hru na vynikajících, nově zrekonstruovaných varhanách z 19. století v kostele Vzkříšení Páně. 
- výtvarná dílna v Jízdárně, kdy každý se účastník zapojí do tvorby kolektivního uměleckého díla spojeného s překvapením.
- dramatická dílna nabízí zábavnou aktivitu pro děti všech věkových kategorii s LDO ZUŠ Litoměřice.
- vstup do podzemních chodeb města Terezín - podzemí terezínské pevnosti skrývá síť zajímavých podzemních chodeb.
Přijďte si poslechnout a podpořit naše mladé klavíristy a strávit tak příjemný den!"

My pozvání přijali. Těšíme se, že budeme okouzleni a že i naši klavíristé okouzlí :-)AKTUALITY
ZAHAJOVACÍ KONCERT UČITELŮ
út / 8. květen 2018 v 11:30

Zahajovací koncert učitelů se koná ve středu 17. října od 17:00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

› více


VERNISÁŽ NÁVRATY DO KRAJINY
út / 2. květen 2018 v 11:24

Vernisáž v rámci letního kurzu výtvarného plenéru se koná v pátek 5. října 2018 od 17:00 v prostorách školy.

› více


VÝTVARNÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ
út / 18. květen 2018 v 11:21

Od 16. ŘÍJNA 2018 připravujeme VÝTVARNÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ. Kurz bude probíhat vždy v úterý v prostorách školy a povede ho paní Mgr. Václava Štěpánová.

› více


Kontakt

Základní umělecká škola
Klementa Slavického, Kadaň


Hlavní sídlo školy:
J. Švermy 474, 432 01 Kadaň
Odloučené pracoviště:
KZ ORFEUM, J. Švermy 825
432 01 Kadaň

IČ: 46789936
Zřizovatel: Město Kadaň www.mesto-kadan.cz
Telefon/Fax: +420 474 34 32 82
E-mail: zusks.kadan@seznam.cz

Navštivte nás také na

Facebook

Historie školy

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello.

» více