Studium


Taneční obor

„Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.“
Joe Jenčík (český tanečník, choreograf a spisovatel)

Tanec je komunikací a pohyb vyjadřovacím prostředkem, jazykem těla. Taneční umění jako jediné rozvíjí intelektuální, emocionální a tělesnou stránku člověka, čímž se velkým dílem podílí na formování celistvé osobnosti.

Smyslem tanečního oboru je rozvíjet přirozené pohybové schopnosti žáků, vést je k poznání svého těla a umu ovládat vlastní tělo co nejdokonaleji, aby jím byli schopni promlouvat a vyjadřovat vlastní prožitky. Během výuky se žáci seznámí se základy klasického tance, lidového tance a tance současného. Součástí hodin je i improvizace, při níž jsou žáci směřováni k hledání vlastního osobitého pohybového slovníku. Vedle rozvoje pohybových dovedností jsou také podněcováni k rozeznávání uměleckých hodnot a k orientaci ve sféře tanečního umění.

Vyučujeme předmětům:

  • Přípravná taneční výchova
  • Taneční průprava
  • Současná taneční technika
  • Klasická taneční technika
  • Taneční improvizace a praxe

Žáci tanečního oboru se pravidelně prezentují v rámci samostatných koncertů a dalších vystoupení u příležitosti významných školních akcí a slavností města Kadaně. Každoročně se s úspěchem zúčastňují celostátních přehlídek základních uměleckých škol a řady dalších soutěží.

Do tanečního oboru jsou na základě talentové zkoušky přijímány děti ve věku od 5 let.

Fotografie s tématem tanečního oboru naleznete ZDE


Hudební obor

Hudební obor nabízí výuku hry na klavír, housle, violoncello, kytaru, elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, baryton, pozoun, tubu a rovněž výuku sólového zpěvu a výuku hry na bicí nástroje.

Mezi další vyučované předměty patří přípravná hudební výchova, hudební nauka, komorní zpěv, sborový zpěv, komorní hra, čtyřruční hra a hra v souboru či orchestru- kolektivní praxe a klavírní praxe.

Nabídka hudebního oboru zahrnuje také výuku v pěveckém sboru „Klubíčko“, která je vhodná pro děti již od 4 let věku.